Villa Pardoes

Villa Pardoes biedt een onvergetelijke gratis vakantie voor gezinnen met een ernstig, mogelijk levensbedreigend, ziek kind. Voor kinderen die dolgraag een tijdje aan iets anders willen denken dan hun ziekte. Villa Pardoes is heel veel. Vier woorden vatten alles treffend samen: daar vergeet je álles!

Met de virtuele tour, die begeleid wordt door Nol Havens, wilden we een ouders en kinderen in staat stellen zich op hun logeerweek voor te breiden, zonder de verassingen die de villa biedt prijs te geven. Ook is het voor geïnteresseerden en donateurs een leuke manier om er eens binnen te kijken.

Lees ook het artikel op ons weblog, dat we hebben geweid aan dit project!